X

Oudercommissie

De taken van de oudercommissie bestaan uit het overleg voeren met en advies geven aan de directie van Kinderdagverblijf Kei Lief over het interne beleid. Ook toetst en evalueert zij het kwaliteitsstelsel. Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes en themadagen.

Het aantal leden is minimaal drie en maximaal tien. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie en bij stilzwijgend goedkeuren van de overige ouders. De zittingsduur komt overeen met de duur van plaatsing van eigen kinderen bij Kinderdagverblijf Kei Lief.

Uitsluitend ouders/verzorgers kunnen lid zijn van de oudercommissie. Personeelsleden en leden van de directie kunnen geen lid zijn, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de kinderopvang. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie.
Bij interesse kunt u zich aanmelden bij de eigenaresse Angelique Drent.

 

Contact:
Kinderdagverblijf Kei Lief
Meerstraat 24
5366 KB Megen.

T groep: 06 – 24 13 80 67
E Angelique: info@kinderdagverblijfkeilief.nl