X

Eten en drinken


Kinderdagverblijf Kei Lief heeft een ‘all-inclusief’ karakter wat betekent dat wij voor het eten en drinken van alle kinderen zorgen.

We hechten veel belang aan gezond eten. Ook vinden we het belangrijk om tijdens de vaste tafelmomenten de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Tijdens het eten en drinken komen verschillende opvoedkundige aspecten naar voren. Samen zingen, gesprekjes voeren en luisteren naar elkaar zijn hierin heel belangrijk. De kinderen leren zelf een keuze maken wat ze op hun boterham willen en welk fruit ze willen eten. We vinden het belangrijk dat het eten en drinken in een gezellige sfeer plaatsvindt en als rustig en plezierig moment ervaren wordt. De kinderen leren ook te delen met elkaar, elkaar dingen aan te geven zoals fruit en koekjes. We stimuleren de kinderen hun boterham op te eten en de beker leeg te drinken. Bij de overgang van fles naar tuitbeker naar gewone beker stimuleren we waar nodig, maar er wordt niet gedwongen. Wanneer het kind geen trek heeft, komt dit vaak door vermoeidheid of ziekte. We proberen het kind in ieder geval te laten drinken. Als er sprake is van echt ziek zijn, dan wordt er contact gezocht met de ouders. Als een kind te moe is om te eten, leggen we het in bed en bieden we iets te eten aan na het slapen. Baby’s hebben een eigen voedingspatroon dat wordt ingepast in het dagschema. Baby’s krijgen flesvoeding, maar er wordt ook van huis meegebrachte borstvoeding gegeven. Wij houden rekening met diëten, allergieën, geloofsovertuigingen en wat kinderen niet lusten. Tijdens het intakegesprek stellen de ouders ons op de hoogte van eventuele allergieën bij de kinderen. Gebruikt u thuis andere voedingsmiddelen dan wij i.v.m. een allergie, dan dient u dit mee te geven.

Kinderen tot ongeveer één jaar volgen, in overleg met ouders, hun eigen ritme qua eten en slapen.

 

Contact:
Kinderdagverblijf Kei Lief
Meerstraat 24
5366 KB Megen.

T groep: 06 – 24 13 80 67
E Angelique: info@kinderdagverblijfkeilief.nl