X

Veiligheid, hygiëne en risico-inventarisatie


Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor Kinderdagverblijf Kei Lief daarom een constant aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Enkele voorbeelden hiervan zijn;


•    De eigenaresse en onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van BHV (bedrijfshulpverlener) en kinderEHBO.
•    De ramen zijn beplakt met veiligheidsfolie.
•    Dat de inventaris in goede staat is en het speelgoed niet kapot etc.

 

Op de locatie wordt jaarlijks een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid (RIV) uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan doen om de veiligheidsrisico’s te verkleinen.

 

Hygiëne


Kinderdagverblijf Kei Lief is de leefwereld van uw kind. Wij vinden het dan ook belangrijk dat deze wereld hygiënisch en veilig is. Er wordt dan ook jaarlijks een risico-inventarisatie met betrekking tot gezondheid (RIG) uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan doen om de gezondheidsrisico’s te verkleinen. Wanneer het actieplan is afgerond bespreken wij dit met alle betrokkenen van de locatie en maken goede afspraken voor de dagelijkse werkzaamheden.

Kinderdagverblijf Kei Lief volgt de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes: “gezondheidsrisico's in een kindercentrum”.

Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Deze richtlijnen geven ook aan wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen kan worden als het ziek is.

 

Contact:
Kinderdagverblijf Kei Lief
Meerstraat 24
5366 KB Megen.

T groep: 06 – 24 13 80 67
E Angelique: info@kinderdagverblijfkeilief.nl