X

Wennen


Ongeveer een maand voordat een kind geplaatst wordt neemt de pedagogisch medewerker contact op voor het bespreken van een wen-periode. Er wordt een voorstel gedaan voor een wen-ochtend, waarbij goed met de ouders wordt besproken wat hun kind nodig zal hebben. We vinden het belangrijk het wennen van baby’s af te stemmen op de wensen van de ouders. We beginnen altijd met een paar uurtjes, daarna een halve dag zodat er voldoende tijd is om met de ouders te praten en informatie uit te wisselen. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de pedagogisch medewerkers om te informeren hoe het gaat. We vinden het belangrijk om informatie uit te wisselen, zodat ouders en wij op de hoogte zijn van belangrijke zaken, zoals slaap en voedingsgewoontes.

Als het kind iets ouder is (dreumes of peuter), wordt het wennen meer afgestemd op het kind. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig. Door veel persoonlijke aandacht te geven proberen we het kind op zijn gemak te stellen en zich welkom te laten voelen. Als een dreumes of peuter komt wennen op het kinderdagverblijf vragen wij de ouders om na 9.00 uur te komen, dan lopen er geen andere ouders meer in en uit en kan de pedagogisch medewerker alle aandacht aan het kind geven. Samen maken ze kennis met de andere kinderen en zwaaien ze de ouder uit. Het kind kan veilig bij de pedagogisch medewerker zitten, of meehelpen als hij/zij dat wil of gaat uit zichzelf bij de andere kinderen kijken en/of spelen. Na een paar uurtjes wordt hij/zij opgehaald.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de wen-periode als doel heeft dat een kind zich emotioneel veilig voelt in de (nieuwe) groep.

Wij bieden een warme, liefdevolle en geborgen omgeving, zodat zowel kinderen als ouders zich thuis voelen bij ons. Pas als kinderen zich veilig voelen, zullen zij persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen en zullen zij zich normen en waarden eigen kunnen maken.

Alle kinderen krijgen een eigen mentor. Dit betekent dat deze pedagogisch medewerker het vaste aanspreekpunt is voor de ouders. Een mentor houdt tevens alle gegevens van het kind bij en zal de 10-minutengesprekken met de ouders voeren.

 

•    De wen-momenten zijn gratis.
•    De eerste keer wordt er 2 uurtjes gewend
•    Het tweede wen-moment is een halve dag.

 

Contact:
Kinderdagverblijf Kei Lief
Meerstraat 24
5366 KB Megen.

T groep: 06 – 24 13 80 67
E Angelique: info@kinderdagverblijfkeilief.nl